Vänsterpartiet eller bara Vänstern är ett socialistiskt och feministiskt parti som vi har i Sverige. På valsedlarna betecknas man som Vänsterpartiet och sedan 2012 har man Jonas Sjöstedt om partiledare. Det nuvarande namnet tog man 1990 och dessförinnan hette man Vänsterpartiet Kommunisterna som man använt sedan 1967, innan detta var det Sveriges Kommunistiska Parti som man använt sig av sedan 1921 samt Sveriges socialdemokratiska vänsterparti sedan 1917. Partiet härstammar från den socialistiska arbetarrörelsen men alltid varit betydligt mindre än socialdemokraterna som länge inte ville samarbeta med Vänsterpartiet. De gillade helt enkelt inte den kommunistiska ideologi som man hade fram till 80-talet.

Mellan 2008 och 2010 arbetade Vänsterpartiet ihop med Socialdemokraterna och kallade sig då för de rödgröna. Vänsterpartiets ideologi går ut på att skapa ett samhälle på en socialistisk samt feministisk grund, man är för en stor offentlig sektor och högre skatter för framförallt de som tjänare mer samt stora företag. De vill inte ha vinster i välfärden utan vill att de hellre ska delas ut efter behov. Kort och gott står de för ett demokratiskt samhälle med fokus på jämlikhet och solidaritet, fritt från förtryck på grund av kön, klass eller varifrån du kommer samt ett ekologiskt samhälle där båda kön bygger ett samhälle tillsammans.

Räknat till mandat i riksdagen är partiet Sveriges sjätte största och sitt starkaste stöd har man i län som Västerbotten och Norrbotten. Den kommun som har absolut starkast stöd är Fagersta där man fick hela 55 procent av rösterna och har haft egen majoritet sedan 2002. Denna majoritet förlorade de dock 2014 då Socialdemokraterna tog över.

Historia

1917 bildade man Vänsterpartiet av Vänsteroppositionen som var en del av Socialdemokraterna samt dess ungdomsförbund. Detta på grund av en strid mot Socialdemokraternas totala lojalitet mot bland annat munkorgsstadgan, vilket vänsterfalangen och ungdomsförbundet var kritiska mot. Efter detta bildades Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och man var senare med för att grunda Komintern (Kommunistiska internationalen) 1919, som var en sammanslagning av kommunistiska partier runt om i världen.
Uteslöt ordet kommunism

Tiden i Komintern styrdes man av det sovjetiska kommunistpartiet, vilket var det enda parti som inte var delaktig i andra världskrigets samlingsregering för Sverige. Trots att partiet senare gick ur Komintern så var man ändå nära anslutet till Sovjetunionen och detta kom inte att ändras först på 60 talet då man fick influenser av eurokommunismen. Vid denna punkt blev man mer självständig och det första kommunistiska parti att acceptera en politisk demokrati. Man fortsatte dock med att ha kontakt med socialistiska folkrepubliker fram till 1991 då Sovjetunionen kollapsade. Efter detta ändrades partiet och strök ordet kommunism ur namnet och partiprogrammet.  Nu blev man enbart Vänsterpartiet med värdeord som socialism, feminism och miljö än kommunism som tidigare.

Målet mot demokratisk socialism

1991 blev man det tredje största partiet med Gudrun Schyman som partiledare, men i slutet av hennes ledarskap började partiet att backa och Gudrun gick istället 2005 över till det nybildade partiet Feministiskt initiativ. Lars Ohly tog över rollen som partiledare 2004–2012 och därefter tog nuvarande Jonas Sjöstedt över som ledare för partiet. Sjöstedt presenterade därefter att Vänsterpartiets mål är demokratisk socialism.