Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, eller Socialdemokraterna (S) som man vanligen säger är som namnet antyder ett politiskt socialdemokratiskt parti som vi har i Sverige. På valsedlarna använder man betäckningen Arbetarpartiet – Socialdemokraterna. Från början härstammar partiet från den socialistiska arbetarrörelsen och det är här man har sin kärna i politiken. Från 1936 till 1976 hade man en oavbruten regeringsmakt och efter valet 2014 sitter man i en regering tillsammans med miljöpartiet.

Partiet har alltid stått för marknadsekonomi och att använda sig av politiska regleringar samt statligt ägande, ett samhälle med en allmän välfärd tack vare en stark skattefinansierad offentlig sektor. På 80 och 90-talets har partiet tack vare tredje vägens politik gått närmare mot det man kallar den politiska mitten. Den ideologi de främst står för är socialdemokrati samt demokratisk socialism och man värderar fördelningspolitik och principen ”var och en efter sin förmåga” och ”åt var och en efter behov”. Ser man till antalet medlemmar och valresultatet i riksdagen och vid kyrkomötet är partiet Sveriges största. Sitt främsta stöd har man i traditionella bruksorter och i det senaste valet hade man starkast stöd i Norrbottens och Västernorrlands län.

Historia

Man påstår att socialdemokratin startade 1881 då August Palm höll ett tal, men sex år senare var det som partiet egentligen bildades. De som var med och bildade partiet var fackföreningar, sjuk- och begravningskassor samt socialistiska grupper som gick ihop. I slutet av 1800-talet bildade man Socialdemokraterna Landsorganisationen och man fokuserade då på två huvudfrågor i form av allmän samt lika rösträtt och åtta timmars arbetsdag. 8 timmars arbete blev verklighet 1919 och 1921 fick kvinnor äntligen rösträtt.
Ungdomsförbundet blev Vänsterpartiet

På grund av kriget 1914 hamnade internationella arbetarrörelsen i en kris tack vare att de olika socialdemokratiska partierna slöt sig med respektive regering. Då man var hårt drabbad av svält under kriget resulterade det i att man satte sig emot och ifrågasatte samhället. Detta ledde till delade åsikter i det socialdemokratiska partiet som tillslut splittrades i två då det socialdemokratiska ungdomsförbundet drog sig ur. Denna protest ledde till att ungdomsförbundet gick ihop med Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti och bildade dagens Vänsterparti.

Tillsatte flera viktiga reformer

Från 1936 och fram till 1976 inleddes en slags socialdemokratisk dominans inom den svenska politiken och man tillförde då flera socialpolitiska reformer under denna tid. Några av de reformer man sjösatte var den allmänna sjukförsäkringen samt den allmänna tilläggspensionen som är två viktiga punkter. Under det man kallar ”lotteririksdagen” 1973–1976 då Socialdemokraterna hade exakt lika många mandat som alliansen tillsatte man de första riktlinjerna för de lagar som kom att bli LAS (Lagen om anställningsskydd) samt MBL (medbestämmandelagen). På 90-talet gjorde man en ganska omfattande sanering av den svenska ekonomin med bland annat nedskärningar inom den offentlige sektorn och privatiseringar, man kom också tillsammans med den borgerliga partierna fram till ett nytt pensionssystem. På 00-talet blev socialdemokraterna ett feministiskt parti med partiets första kvinnliga partiledare i form av Mona Sahlin efter att man enbart haft manliga partiledare i dryga 120 år. Ett stort steg för att bli mer jämställda inom partiet.