Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt och nationalistiskt parti i Sverige. På valsedlarna läser man enbart Sverigedemokraterna och sedan 2009 har man haft Jimmie Åkesson som partiledare. Själva partiet bildades 1988 i Stockholm och tidiga medlemmar samt partiets grundare har tidigare varit medlemmar i partier och organisationer som Sverigepartiet, Framstegspartiet och Bevara Sverige svenskt som har haft högerextrema och rasistiska åsikter.

I slutet av 2010 ändrade Sverigedemokraterna sin ideologi genom att först och främst beskriva sig själva som ett parti med en grundsyn som socialkonservativ och nationalistisk. Frågor man fokuserar på främst är hur man bekämpar brottslighet och invandrings- och flyktingpolitik som är deras stora fråga och som man förknippar dem med. När man gjorde en statlig utredning 2012 betecknade man partiet som främlingsfientligt och att det ger uttryck som etnopluralistiskt.

Sina första mandat i kommunfullmäktige fick partiet 1991 och passerade fyra procentsspärren för riksdagen 2010 med 5,7 procent av rösterna. Till valet 2014 ökade man upp till 7,2 procentenheter och därmed 12,9 procent av rösterna. I och med detta är Sverigedemokraterna i skrivande stund Sveriges tredje största parti efter Socialdemokraterna och Moderaterna. De övriga partierna i riksdagen har vägrat att samarbeta med Sverigedemokraterna just på grund av att dem upplevs som främlingsfientliga. Tack vare detta står partiet utanför blockpolitiken samt andra koalitioner på riks samt lokalnivå. Sitt största stöd hittar man övervägande i kommuner som traditionellt är styrda som socialdemokratiskt och då främst södra Sverige där Skåne är som starkast. Svagaste stödet har man i Västerbotten som trots detta har socialdemokratiskt styrda kommuner.

Historia

Bildandet av Sverigedemokraterna startade 6 februari 1988. Partiets grundare samt tidigare medlemmar hade tidigare varit medlemmar i partier och organisationer som Nysvenska rörelsen, Framstegspartiet, Bevara Sverige Svenskt och Sverigepartiet som hade nationalistiska och rasistiska åsikter. Den första ordförande man hade för partiet var Anders Klarström som tidigare varit aktiv i nazistiska Nordiska rikspartiet och som han sedan tog avstånd från. I den första styrelsen ingick även Sven Davidson som tidigare också varit medlem i Bevara Sverige svenskt första styrelse. På denna tid kännetecknades man som högerextrem och parollen Bevara Sverige Svenskt använde man fram till slutet av 1990 talet.

Ny logotyp och nya värderingar

Vid europaparlamentsvalet 1999 blev man för första gången i Sverige störst bland de partierna utanför riksdagen med 0,33 procent av rösterna. Man erhöll också två mandat på riksnivå i kyrkomötet 2001 samt ett mandat i Lunds samt Stockholms stiftsfullmäktige. 2005 valdes nuvarande partiledare Jimmie Åkesson och ett år senare bytte man sin partisymbol, från en hållande fackla i Sveriges färger till en blåsippa. Vid bytet av symbol förklarade Jimmie Åkesson att detta var nödvändigt då partiet gått igenom stora förändringar och inte var detsamma som de var för 10–15 år sedan.

I valet 2006 fick man 2,93 procent av rösterna och 2010 klev man äntligen över 4 procentsspärren med 5,7 procent av rösterna och fick därmed 20 mandat i riksdagen. Under sin tid i riksdagen har man flertalet gånger blivit kritiserade för att fortfarande vara kvar i sitt tidigare ursprung och man tog 2012 tag i en åtgärd där man införde nolltolerans mot extremism och rasism. 2014 fick man dryga 13 procent av rösterna och blev Sveriges tredje största parti.