Det Modertara samlingspartiet, Moderaterna eller Nya Moderaterna som de kallas är ett politiskt parti av liberalkonservativ ideologi. På valsedlarna är betäckningen enbart Moderaterna och i skrivande stund är Anna Kinberg Batra partiledare sedan 2015. Namnet Moderata samlingspartiet tog sitt namn 1969 och innan dessa hette de kort och gott Högerpartiet som man hade använt sedan 50-talet. Innan Högerpartiet hette partiet Allmänna valmansförbundet som man hade gjort sedan 1904. Moderaterna har varit det största borgerliga partiet i alla riksdagsval sedan 1979 och sedan 2004 ingår man i en allians med Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) och Kristdemokraterna.

2006–2014 styrde alliansen Sverige med Fredrik Reinfeldt som statsminister och partiledare för Moderaterna. Moderaterna har under denna tid alltid varit Alliansens största parti. Moderaterna har alltid varit för liberalism och under 80-talet blev man mer marknadsliberal, vilket tillsammans med deras ursprungliga konservativa ideologi blev till dagens liberalkonservativa värdegrund och ideologi. När Fredrik Reinfeldt tog ledarrollen i partiet grundades dagens Nya Moderaterna och man började då att närma sig den politiska mitten genom att avvisa skatterevolutionen och en del politiska revolutioner samt intressera sig mer för socialpolitik och arbetande. Moderaternas grundläggande frågor rör arbete, företagsamhet, enskilt ägande och valfrihet. Sett till antal mandat i riksdagen så är Moderaterna i skrivande stund vårt lands näst största parti. Det största stödet i Sverige får man från Stockholms län samt Skåne läns södra.

 

Historia

Under 1800-talet hittar man rötter i de olika konservativa grupperna samt partierna i riksdagens två kammare. Dessa partier var Lantmannapartiet som fanns i den andra kammaren samt Protektionistiska partiet i den första kammaren. På denna tid hade man inga riksorganisationer utan var sammansatt av enskilda riksdagsmän. Dessa två partier bytte namn ett flertal gånger innan man tillslut gick ihop och slutligen blev det Allmänna valmansförbundet i början av 1900-talet.
Slogs ihop och bytte namn

Under kriget, 1933 till 1934 hade man olika åsikter angående nazismen i partiet vilket slutade med en splittring där ungdomsförbundet bröt sig ur 1934. Ungdomsförbundet hade visat intresse för denna typ av ideologi vilket inte stämde överens med partiets ursprungliga ideologi, istället bildades ett nytt som fick namnet Ungsvenskarna. Allmänna valmansförbundet bytte senare namn till Högern riksorganisation och använda även namnet svensk samling i sin propaganda.

På 50-talet då Liberalerna var störst bland de borgerliga partierna återhämtade sig partiet och ville vara ett alternativ till den socialdemokratiska välfärden, en vision som de kallade för ägandedemokrati. Tanken med detta var att hjälpa medborgarna till eget ägande i form av framförallt hus men också egna pengar på banken. Fram till 1970 hade man en dipp och var nere på låga 11,5 procent av rösterna, men återhämtade sig därefter genom ett samarbete med de andra borgerliga partierna. I valet -76 fick man för första gången på 44 år en borgerlig majoritet i riksdagen.

Bildade Alliansen

2003 tillrådde Fredrik Reinfeldt som partiledare och man bildade 2005 det vi idag ser som Nya Moderaterna. Frågorna man nu skulle fokusera på var att det ska löna sig att arbeta, satsa på välfärden och då främst skola, vård och omsorg samt ha nolltillerans mot brott. Under denna tid fördjupade man också sitt arbete med de borgerliga partierna och bildade Allians för Sverige.